Urządzanie ogrodu: feng shui w ogrodzie

Przestrzeń wokół domu można zagospodarowac zgodnie z zasadmai feng shiu. Sięgnij do mądrości Wschodu i stan się człowiekiem szczęśliwym. Fen shiu w ogrodzie. Urządzanie ogrodu zgodnie z zasadami feng shui.

Podstawowe zasady feng shui ułatwiają wprowadzenie w otoczeniu człowieka ładu przestrzennego


Podstawowe zasady feng shui ułatwiają wprowadzenie w otoczeniu człowieka ładu przestrzennego

Marzenia o szczęśliwym, zdrowym życiu skłaniają wielu z nas do sięgania  po mądrość Wschodu. Wiedza o wpływie otoczenia na samopoczucie  człowieka powstała około 5000 lat temu w starożytnych Chinach. Oparta  jest na mądrości I Ching (Księgi Przemian) – wyroczni opisującej  cykle przepływu energii, która z kolei jest źródłem wszelkiego  istnienia. Woda i powietrze w przyrodzie znajdują się w ciągłym  ruchu i to one kształtują powierzchnię Ziemi, uznano, że należy  wykorzystać owe siły do osiągnięcia pomyślności, zdrowia i dobrobytu.  Sztuka ta została nazwana feng shui, czyli „wiatr i woda”.

Feng shiu w ogrodzie: harmonia i energia

Według feng shui trzeba tak organizować przestrzeń, aby wprowadzać do niej harmonię, która jest podstawą idealnego świata. Harmonia powstaje wtedy, gdy pomyślna energia chi – obecna we wszystkim, co żyje, w doskonałych rzeczach, które tworzymy, w pozytywnych myślach, pięknych krajobrazach, dobrych relacjach międzyludzkich – może swobodnie przepływać, napełniając przestrzeń naszego życia. Dzieje się tak dlatego, że wszystko, co nas otacza – przedmioty, rośliny, zwierzęta, ludzie i ich myśli – jest energią. Chińscy mistrzowie feng shui nazywają ją kosmicznym oddechem. Chi wypełnia cały wszechświat, a tam, gdzie nie przepływa, powstaje martwy fragment  przestrzeni źle oddziałujący na zamieszkujące go organizmy. Odnalezienie takiego miejsca i wprowadzenie harmonii pozwala poprawić jakość życia.

Jin i jang

Pomyślną energię chi można określić jako związek (współistnienie) dwóch jednocześnie przeciwstawnych i uzupełniających się pierwiastków (elementów) jin i jang, które dały początek wszystkiemu i tworzą cały wszechświat. Energia jang jest aktywna, jasna i męska, jin zaś pasywna, żeńska i ciemna. Jedna nie może istnieć bez drugiej i wspólnie tworzą całość. Kształtując przestrzeń wokół siebie, należy dążyć do utrzymywania harmonii między jin i jang. Przyjmuje się, że najbardziej sprzyjająca proporcja jin i jang dla miejsc, w których przebywamy, wynosi 2:3 (czyli 40:60%), ale na przykład miejsce do wypoczynku może mieć większe jin, do pracy zaś większe jang (proporcja ta jest też sprawą indywidualną).

Feng shiu w ogrodzie: zatrute strzały

Jeśli ścieżki biegną po liniach prostych, zbocza wzniesień są strome,  woda zaś płynie zbyt szybko, tworząc grzmiące wodospady lub stagnuje –  dobra energia chi przeradza się w złą energię sha, zwaną zatrutą  strzałą lub zabójczym oddechem. Wtedy w naszym otoczeniu zostaje  zburzona harmonia, pojawia się niepokój, a w ślad za nim niepowodzenia i  choroby. Sha porusza się tylko po liniach prostych. Jej źródłem są również:

 • proste podjazdy i ścieżki do domu,
 • linie wysokiego napięcia,
 • narożniki domów,
 • skały o ostrych krawędziach i gwałtowne uskoki terenu,
 • tory kolejowe,
 • transformatory i inne emitery promieniowania elektromagnetycznego,
 • strefy pustki geologicznej i żyły wodne,
 • wszelkie brzydkie widoki,
 • pojedyncze drzewo, jeżeli jedna z jego gałęzi jest skierowana w stronę głównego wejścia do domu.

Feng shiu w ogrodzie: remedia na złą energię

W celu zneutralizowania sha stosuje się rozmaite remedia.

 • Grupa drzew zamiast jednego, które mogłoby gałęzią skierowaną na drzwi wysłać zatrutą strzałę.
 • Rośliny oplatające ostre narożniki zwalczają wytworzone przez nie zatrute strzały.
 • Jeśli działka nie jest pełnym prostokątem (jej plan zawiera ubytek),   w brakującym miejscu warto umieścić latarnię lub szybko rosnące  drzewo.
 • Dzwonki wietrzne metalowe, drewniane, ceramiczne lub mieszane   zmieniają i harmonizują energię. Podobne działanie ma łagodny szmer   strumyka albo śpiew ptaków (warto zatem przywabiać je do ogrodu).
 • Małe ośmiokątne lusterko bagua (inaczej pa-kua) otoczone ośmioma   trygramami z I Ching hamuje i odbija sha (np. płynącą z ostrego,   wycelowanego w nasz dom narożnika sąsiedniego budynku lub kierowaną do   nas przez innych ludzi). Podobnie mogą działać rozmaite błyszczące   przedmioty.
 • Kryształ feng shui pobudza pozytywną energię w miejscach, gdzie zahamowany został jej przepływ.
 • Rośliny o kształtach ostrych, np. juki, dobrze wpływają na   niekorzystne drewno albo metal. Jeśli za ogrodzeniem znajduje się   metalowa konstrukcja, warto posadzić taką roślinę przy ogrodzeniu.

Pamiętajmy – jeżeli zatruta strzała jest niewidoczna, przestaje    istnieć. Możemy więc ją zasłaniać, na przykład sadząc na jej drodze    rośliny. Można podchodzić sceptycznie do feng shui, nie wierzyć w    magiczną moc. Jednak niezaprzeczalną wartością tej sztuki jest to, że    przestrzeń stworzona według jej zasad jest uporządkowana, harmonijna,    zorganizowana i zazwyczaj bardzo ładna.

Sześć zasad wyboru i aranżacji działki

Sześć zasad wyboru i aranżacji działki

1. Kształt regularny – działka powinna mieć kształt prostokąta. Należy unikać działek o nieregularnym kształcie, a zwłaszcza trójkątnych, bo chi nie przepływa tam prawidłowo.

2. Formy łagodne – dobrze jest, gdy działka leży nastoku południowym. Idealne jest wzniesienie w kształcie podkowy. Teren powinien być ukształtowany faliście, bo łagodne formy są bardzo przyjazne. Korzystne jest, gdy równina przechodzi w teren pagórkowaty (element jin w element jang).

3. Dom w centrum – najlepiej, jeśli dom znajdzie się mniej więcej pośrodku, nieco bliżej frontowej granicy działki, a wejście do budynku będzie od strony południowej.

4. Woda przed domem – otwarta przestrzeń przed budynkiem gromadzi pozytywną energię chi. Nie należy zasłaniać jej wysokimi drzewami. Warto w przedogródku umieścić niewielką fontannę symbolizującą zdrowie, poczucie bezpieczeństwa i stały dopływ świeżych sił witalnych do naszego domu.

5. Łagodna linia ścieżki – podjazd do domu powinien biec po łuku i być dobrze oświetlony. Światło nie tylko chroni, ale i potęguje przepływ dobroczynnej chi.

6. Chronione wejście – drzwi wejściowe powinny być chronione przez „strażników” – tradycyjnie funkcję tę pełnią rzeźby przedstawiające lwy lub żaby. W naszych warunkach mogą to być wazy z kwiatami, donice z zimozielonymi krzewami lub różami piennymi, posągi, ale także latarnie wzmagające chi.

Autor tekstu: Anna Skórkowska
Autor zdjęć: photos.com, Mariusz Bykowski, Andrzej Szandomirski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com